NORADICA Web App

Witamy w

Przekazujemy Państwu interaktywne materiały w formie mobilnej aplikacji, dotyczące wieloreligijności i przeciwdziałania radykalizacji młodzieży w szkole, szczególnie o podłożu religijnym. Materiały te są adresowane do nauczycieli. To pierwsze takie kompendium odnoszące się do tej tematyki o tak szerokim zakresie interdyscyplinarności. Jest to jeden z rezultatów opracowanych w ramach międzynarodowego projektu NORADICA finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + Partnerstwa Strategiczne dla Edukacji Szkolnej.

Cele

 • Poszerzanie wiedzy nauczycieli o wieloreligijności
 • Promowanie otwartości i tolerancji wobec innych religii obecnych w szkole, aby zapobiegać radykalizacji uczniów
 • Przedstawianie zjawiska wieloreligijności w szkole w pozytywnym świetle
 • Promowanie wieloreligijności w szkole poprzez przedstawianie dobrych praktyk

Zalety Edukacyjne

 • Zebranie różnorodnych informacji o wieloreligijności w jednym miejscu
 • Interdyscyplinarność, oferowanie informacji z różnych dziedzin
 • Wielonarodowa perspektywa dzięki zgromadzeniu informacji z różnych krajów i w wielu językach
 • Dostępność wszystkich materiałów w wersji on-line, w różnych formach ( podręczniki, zdjęcia, artykuły itp.), gotowych do użycia
 • Możliwość dostosowania materiałów do indywidualnych potrzeb nauczycieli
 • Brak ograniczeń w użytkowaniu, możliwość korzystania z materiałów w dowolnym miejscu i czasie
 • Wolność wyboru informacji, nauczyciele mogą korzystać z tych materiałów, które najlepiej odpowiadają ich indywidualnemu stylowi uczenia się

Do kogo jest adresowana?

 • Materiał jest adresowany do wszystkich nauczycieli pracujących w szkole:
 • niezależnie od ich doświadczenia w pracy z uczniami wieloreligijnymi,
 • niezależnie od przedmiotu którego uczą
 • niezależnie od rodzaju szkoły, w której uczą
 • do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę.

,,Jak nauczyciele mogą wykorzystywać ?

 • Jako narzędzie do samokształcenia i pogłębiania swojej wiedzy o wieloreligijności
 • Jako materiały edukacyjne, do prowadzenia lekcji z uczniami
 • Jako lekturę dodatkową dla uczniów w celu przygotowania się do lekcji
 • Jako materiały do edukacji formalnej i pozaformalnej
 • Jako inspirację do współpracy i integracji środowisk wieloreligijnych w szkole i poza nią

Co się znajduje w

NORADICA –app to nie tylko informacje w polskiej wersji językowej, ale przede wszystkim informacje dotyczące wieloreliginości w Polsce. 

NORADICA-app jest podzielona na dwie główne części: Repozytorium i Interaktywne Materiały.

W „Repozytorium” znajdziecie Państwo ciekawe krótkie informacje na temat zjawiska wieloreligijności widzianego z różnych perspektyw. Spośród dostępnych informacji staraliśmy się wybrać  takie, które mogą być interesujące z edukacyjnego punktu widzenia. Aby ułatwić Państwu zorientowanie się, jakiej dziedziny dotyczy dana informacja, pogrupowaliśmy je w następujące kategorie tematyczne:

 • Obraz lokalnych wspólnot religijnych
 • Fenomen Radykalizacji
 • Religia i młodzi ludzie. Świadomość religijna młodych ludzi
 • Polska polityka społeczna wobec radykalizacji
 • Inicjatywy promujące dialog między religiami
 • Wielość kultur i religii w szkole
 • Relacje między szkołami i lokalnymi wspólnotami wyznaniowymi
„Każda informacja na stronie prezentowana jest najpierw w formie krótkiego streszczenia, po kliknięciu w nią, znajdziecie Państwo link do oryginalnego tekstu lub pliku” „Interaktywne Materiały” są poszerzeniem i uzupełnieniem „Repozytorium”, które mogą być dla Państwa inspiracją, które możecie wykorzystać jak chcecie. Jedne z nich wymagają większej uwagi, a inne są tylko zdjęciem.  Tym razem nie opatrujemy ich żadnym komentarzem z naszej strony.

Podzieliliśmy je na

Obejrzyj

tutaj znajdziecie filmy i zdjęcia

Przeczytaj

tutaj znajdziecie artykuły, podręczniki, scenariusze lekcji

Spójrz

tutaj znajdziecie strony internetowe

Zbadaj

tutaj znajdziecie bardziej obszerne materiały: artykuły, książki, projekty itp.